Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), należy w szczególności:

 • Inicjowanie i koordynowanie polityki gminy wobec problemów uzależnień 
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych
 • Opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Występowanie z wytaczaniem priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Opiniowanie wniosków o dotacje z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.

​Skład Komisji :

Przewodnicząca Komisji - Magdalena Drózda

Członek komisji - Lidia Piernicka

Członek komisji - Patrycja Kropornicka

Członek komisji - Joanna Łukasik

Członek komisji -  Paweł Cieśniewski

 

Procedury

Procedura kierowania osoby uzależnionej od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe przez Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłoradzu

 1. Do Komisji wpływa pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu. (Wniosek może złożyć każdy - członek rodziny, sąsiad, instytucja).
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania wobec osoby zgłoszonej, wzywa osobę zainteresowaną, kompletuje materiały dowodowe, przesłuchuje świadków, prowadzi działania motywujące wobec osoby uzależnionej.
 3. Jeżeli w wyniku tak podjętych interwencji osoba uzależniona nie podejmuje leczenia, wówczas wniosek o leczenie odwykowe wraz dokumentacją dowodową jest przesyłany do Sądu Rejonowego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Zostaje wszczęte postępowanie sądowe.
 4. Osoba uzależniona zostaje poddana badaniu przez biegłego lekarza sądowego - psychiatrę i psychologa, a następnie zostaje wydana opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 5. Na podstawie tej opinii, zebranego materiału dowodowego oraz rozmowy z osobą pozwaną (uzależnioną) Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich wydaje postanowienie o konieczności podjęcia leczenia odwykowego.
 • Sąd, wydając postanowienie o konieczności leczenia odwykowego, uwzględnia dwie formy leczenia:​leczenie w systemie ambulatoryjnym, polegające na zgłoszeniu się na terapię do Poradni Odwykowej. Przy tej formie leczenia najczęściej Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich ustanawia kuratora sądowego na okres 2 lat dla osoby uzależnionej, sprawującej nadzór nad sposobem wykonywania postanowienia Sądu. Istnieje możliwość zamiany sposobu leczenia w systemie ambulatoryjnym na leczenie stacjonarne. Zmiana może nastąpić na wniosek kuratora, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rodziny i postanowienie w tej sprawie wydaje również Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich.​
 • Leczenie stacjonarne w systemie zamkniętym jest formą leczenia polegającą na zgłoszeniu się do szpitala, oddziału leczenia uzależnień na terapię w systemie zamkniętym. Najczęściej taka terapia trwa od 6 do 8 tygodni i jest poprzedzona wizytą wstępną u lekarza - specjalisty uzależnień, który podejmuje bezpośrednio decyzję w sprawie osoby uzależnionej. Zdarzają się takie sytuację, że terapia uzależnień powinna poprzedzona być odtruciem organizmu. Wówczas klient kierowany jest na detoksykację. Przed zgłoszeniem się do szpitala należy otrzymać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (lekarza rodzinnego) do szpitala na oddział uzależnień.

W ramach realizacji postanowień w zakresie leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym najczęściej dochodzi do takich sytuacji, kiedy uzależnieni klienci są doprowadzani do szpitala na oddział leczenia uzależnień przez policję. Nakaz doprowadzenia przez policję wydaje Sąd. Problem tkwi w tym, że czas oczekiwania na doprowadzenie na leczenie przez Sąd jest bardzo długi i zdarzają się takie sytuacje, w których mija okres obowiązywania postanowienia. Aby zapobiec przedawnieniu w sytuacjach istotnych dla OPS, należy zwrócić się w Sądzie do Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądowych o przyspieszenie doprowadzenia osoby uzależnionej na leczenie.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Miłoradzu

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

 tel.  55-271-14-85

 fax. 55-271-14-87

 e-mail: admin@gops-miloradz.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00- 18:00

wtorek -  czwartek

7:00- 15:00

piątek

7:00-13:00

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny